اتحادیه اروپا از ایالات متحده می خواهد که به مبارزه برای تنظیم مقررات هوش مصنوعی بپیوندد

منبع: https://www.wired.com/story/the-eu-urges-the-us-to-join-the-fight-to-regulate-ai/