اخبار امنیتی این هفته: ایمیل های حساس نظامی ایالات متحده افشا شدبعلاوه: سایت‌های سیاه شکنجه مخفی ایران، هک یک حساب بانکی با صدای تولید شده توسط هوش مصنوعی، و رویارویی بی‌وقفه لنس باس در روسیه.


منبع: https://www.wired.com/story/us-military-email-leak/