تا کجا می توانید با یک جامبو جت با باتری پرواز کنید؟پاسخ توضیح می دهد که چرا خودروهای برقی همه جا هستند، اما هواپیماهای برقی هنوز یک تازگی هستند.


منبع: https://www.wired.com/story/،w-far-can-you-fly-a-battery-powered-jumbo-jet/