توییتر به آنها قول جدایی داد. آنها چیزی نگرفتند


مدت کوتاهی پس از مصرف از طریق توییتر، ایلان ماسک ا،اج شده حدود 50 درصد از کارکنان شرکت در همان روز، او توییت کرد همه ،، که از کار بیکار شده اند سه ماه حقوق پایان کار دریافت خواهند کرد. اما، پس از دو ماه انتظار برای اینکه شرکت بگوید چه نوع وقفه و مزایایی در دسترس خواهد بود، چندین کارمند سابق توییتر می گویند که چیزی نشنیده اند.

از آنجایی که هفته‌ها انتظار به ماه‌ها تبدیل می‌شود، کارکنان سابق در ایالات متحده در حال طرح شکایت‌های داوری هستند، در حالی که برخی در بریت،ا در تلاش برای مذاکره درباره شرایط هستند. در کشورهای دیگری که توییتر کارکنان خود را ا،اج کرد، مردم چیزی نشنیده اند.

به زودی پس از اعلام ا،اج، توییتر مجبور شد عقب نشینی کند و برخی از کارکنان را برای مدت طول، تری در لیست حقوق و دستمزد نگه دارد. کارمندان کالیفرنیا تا 4 ژانویه به کار گرفته می‌شدند، اگرچه کار نمی‌،د تا از تخطی با قانون اعلان تنظیم و بازآموزی کارگران ایالت یا WARN جلوگیری کنند. که در نیویورک، کارمندان سابق طبق قو،ن ایالتی یک ماه دیگر استخدام خواهند شد. اما با گذشت این مهلت ها، سکوت توییتر کر کننده شده است.

هفت کارمند سابق توییتر که با WIRED صحبت ،د، گفتند که با وجود آمدن یا پشت سر گذاشتن آ،ین روز حضورشان در شرکت، اطلاعاتی در مورد جدایی خود دریافت نکرده اند. ماه گذشته، تعداد انگشت شماری از کارمندان سابق اعلام ،د که پرونده های داوری را علیه این شرکت تشکیل خواهند داد، به این ادعا که این شرکت قانون WARN را نقض کرده است و رسیدگی به ا،اج ها به منزله نقض قرارداد است.

یکی از کارمندان سابق، که در ماه نوامبر ا،اج شد، منتظر مراحل قانونی است تا ببیند آیا اصلاً به او قطع خدمت داده می‌شود یا خیر – و مطمئن نیست که چنین خواهد شد. دیگری که در اوایل نوامبر ا،اج شد، چیزی از شرکت نشنیده است.

سومین نفر هنوز هیچ جزئیاتی از جدایی دریافت نکرده اند، حتی اگر از زمان ا،اجشان در ماه نوامبر، توییتر را برای ،ب اطلاعات دنبال کنند. حداقل دو بار قبلاً به آنها قول داده شده بود که جزئیات بسته آنها به آنها داده شود – و هر بار مهلت وعده داده شده بدون هیچ اطلاعاتی می گذشت.

یک کارمند سابق در بریت،ا می گوید که آنها نیز خبری در مورد ا،اج دریافت نکرده اند، اما در حال حاضر از طرف حدود 300 کارمند مستقر در این کشور با شرکت در مورد شرایط صحبت می کنند.

یکی از کارمندان سابق دفتر توییتر آکرا، غنا، که کمتر از یک هفته قبل از ا،اج تمام کارکنانش باز بود، می‌گوید که آن‌ها، «مانند سایر کارکنان در سطح جهان، از قطع خدمت اطمینان داشتند، اما هنوز از آنها خبری نداشتند». کارمند سابق می‌گوید که مطمئن نبودند چه اقدامی ممکن است علیه شرکت در غنا داشته باشند.

با این حال، توییتر به برخی از آنها قطع همکاری می کند. یکی از پیمانکاران سابق می‌گوید که رئیس‌شان جزئیات جدایی‌شان را در 5 ژانویه دریافت کرد. در مورد پیمانکار، آژانسی که در توییتر به آنها شغل داده بود، یک جعبه شکلات به آنها داده شد. همه کارکنان سابق توییتر که برای این داستان با آنها تماس گرفته شده بود ناشناس ماندند زیرا صحبت با رسانه ها می تواند بر اعطای حقوق پایان کار تأثیر بگذارد.

در حالی که برخی تصمیم گرفتند منتظر بمانند تا وضعیت رسمی خود به ،وان کارمند در 4 ژانویه به پایان برسد، برخی دیگر تصمیم گرفتند اقدامات قانونی پیشگیرانه را علیه شرکت انجام دهند.




منبع: https://www.wired.com/story/twitter-employees-severance/