جاسوسان ایالات متحده اطلاعات خصوصی آمریکایی ها را می خرند. کنگره فرصتی برای توقف آن دارد

منبع: https://www.wired.com/story/ndaa-2023-davidson-jacobs-fourth-amendment/