در یک کامیک کان بدون هالیوود، طرفداران وفاداری خود را نشان می دهند

منبع: https://www.wired.com/story/،llywood-strike-comic-con-2023-fandom/