فروش خودروهای برقی در ایالات متحده رکورد زد. اکنون ممکن است محبوبیت آنها در حال کاهش باشد

منبع: https://www.wired.com/story/ev-sales-hit-a-record-in-the-us-now-their-popularity-may-be-waning/