قانون جدید سقط جنین کارولینای شمالی نیز سلاحی علیه آزادی بیان است

منبع: https://www.wired.com/story/north-carolinas-new-abortion-law-is-also-a-weapon-a،nst-free-s،ch/