میخائیلو فدوروف جنگ اوکراین علیه روسیه را مانند یک استارت آپ اداره می کند

منبع: https://www.wired.com/story/ukraine-runs-war-s،up/