هوش مصنوعی شرور هالیوود نیست – یک قهرمان ناقص استهوش مصنوعی به دور از آغاز مرگ سینما، می‌تواند به فیلم‌برداری «غیرقابل فیلم‌برداری» کمک کند و سینما را با هم همکاری بیشتری کند.


منبع: https://www.wired.com/story/artificial-intelligence-film/