ویدیوهای برهنه کودکان از مانیتورهای هک شده نوزاد در تلگرام فروخته شد

منبع: https://www.wired.com/story/hikvision-cameras-telegram-children/