یک لایحه ایمنی آنلاین به بریتانیا می آید – اما کافی نیست


برای گذشته ده سال است که بزرگ‌ترین شرکت‌ها در صنعت فناوری عملاً اجازه دارند تکالیف خود را علامت‌گذاری کنند. آن‌ها از طریق لابی‌گری گسترده از قدرت خود محافظت کرده‌اند در حالی که پشت این ضرب المثل بدنام صنعت فناوری پنهان شده‌اند، «سریع حرکت کنید و چیزها را بشکنید».

شرکت های مواد غذایی و آشامیدنی، صنعت خودرو، و خدمات مالی همگی مشمول مقررات و اقدامات پاسخگویی هستند تا از درجات بالایی از اخلاق، انصاف و شفافیت اطمینان حاصل شود. از سوی دیگر، شرکت‌های فناوری اغلب استدلال کرده‌اند که هر قانونی توانایی آن‌ها را برای عمل مؤثر، سودآوری و انجام کاری که برای آن قدرتمند شده‌اند، محدود می‌کند. در حال حاضر، لوایح و قو،نی در سراسر جهان وجود دارد که در نهایت هدفشان محدود ، این اختیارات است، مانند لایحه ایمنی آنلاین بریت،ا که مدت ها در انتظار آن بودیم. این لایحه در سال 2023 تصویب خواهد شد، اما محدودیت های آن به این م،ی است که موثر نخواهد بود.

لایحه ایمنی آنلاین چندین سال است که کار می کند و به طور موثر وظیفه مراقبت از نظارت بر محتوای غیرقانونی را بر عهده خود پلتفرم ها قرار می دهد. همچنین می‌تواند تعهدی را بر پلتفرم‌ها تحمیل کند که محتوایی را که از نظر فنی قانونی است، اما می‌تواند مضر تلقی شود، تحمیل کند، که می‌تواند سابقه خطرناکی برای آزادی بیان و حمایت از گروه‌های به حاشیه رانده شود.

در سال‌های 2020 و 2021، YouGov و BT (همراه با موسسه خیریه‌ای که من اداره می‌کنم، Glitch) دریافتند که 1.8 میلیون نفر از افراد مورد بررسی گفتند که در سال گذشته از رفتارهای تهدیدآمیز آنلاین رنج برده‌اند. 23 درصد از افراد مورد بررسی اعضای جامعه LGBTQIA بودند و 25 درصد از افراد مورد بررسی گفتند که در فضای مجازی آزار نژادپرستانه را تجربه کرده اند.

در سال 2023، قو،نی با هدف مق، با برخی از این آسیب‌ها در بریت،ا اجرایی خواهد شد، اما به اندازه کافی پیش نخواهد رفت. کمپین‌ها، اتاق‌های فکر، و کارشناسان در این زمینه نگر،‌های متعددی را در مورد اثربخشی لایحه ایمنی آنلاین در حال حاضر مطرح کرده‌اند. اندیشکده Demos تأکید می کند که این لایحه به طور خاص از گروه های اقلیت شده – مانند ،ن و جامعه LGBTQIA – نام نمی برد، حتی اگر این جوامع به طور نامتن،ی تحت تأثیر سوء استفاده آنلاین قرار بگیرند.

Carnegie UK Trust خاطرنشان کرد که در حالی که اصطلاح “ضرر قابل توجه” در این لایحه استفاده شده است، هیچ فرآیند خاصی برای تعریف این موضوع وجود ندارد یا اینکه پلتفرم ها چگونه باید آن را اندازه گیری کنند. دانشگاهیان و سایر گروه‌ها نسبت به پیشنهاد لایحه برای کنار گذاشتن ا،ام قبلی بخش 11 که آفکام باید «توسعه و استفاده از فناوری‌ها و سیستم‌ها را برای تنظیم دسترسی به تشویق کند، هشدار داده‌اند. [electronic] مواد.” گروه‌های دیگر نگر،‌هایی را در مورد حذف بندهای مربوط به آموزش و اثبات آتی مطرح کرده‌اند – این قانون را واکنش‌پذیر و بی‌اثر می‌کند، زیرا نمی‌تواند آسیب‌هایی را که ممکن است توسط پلتفرم‌هایی که هنوز شهرت پیدا نکرده‌اند، به‌وجود آورد.

پلتفرم‌ها باید تغییر کنند و کشورهای دیگر قو،نی را تصویب کرده‌اند تا این امکان را فراهم کنند. در حال حاضر، آلمان را در سال 2017 دیده‌ایم که NetzDG را تصویب کرده است، اولین کشوری در اروپا که موضعی علیه سخنان مشوق عداوت و تنفر در شبکه‌های اجتماعی اتخاذ کرد – پلتفرم‌های با بیش از 2 میلیون کاربر یک فرصت هفت روزه برای حذف محتوای غیرقانونی دارند یا با حدا،ر جریمه مواجه می‌شوند. تا 50 میلیون یورو در سال 2021، قانونگذاران اتحادیه اروپا از طریق قانون بازارهای دیجیتال، بسته‌ای از قو،ن را در مورد غول‌های فناوری بزرگ وضع ،د، که پلتفرم‌ها را از رفتار ترجیحی محصولات خود باز می‌دارد، و در سال 2022، شاهد پیشرفت‌هایی با قانون هوش مصنوعی اتحادیه اروپا بودیم که شامل آن می‌شد. رایزنی گسترده با سازمان های جامعه مدنی برای رسیدگی به نگر، های مربوط به گروه های به حاشیه رانده شده و فناوری، ترتیب کاری که مبارزان در بریت،ا خواستار آن بوده اند. در نیجریه، ،ت فدرال به ،وان ت، برای مق، با اطلاعات نادرست و مزاحمت سایبری که شامل بندهای خاصی برای محافظت از کودکان در برابر محتوای مضر بود، یک کد عملی اینترنتی جدید صادر کرد.

در سال 2023، بریت،ا قانونی را با هدف مق، با آسیب‌های مشابه تصویب می‌کند و سرانجام در یک نهاد نظارتی برای شرکت‌های فناوری پیشرفت خواهد کرد. متأسفانه، لایحه ایمنی آنلاین شامل اقدامات کافی برای محافظت واقعی از افراد آسیب پذیر آنلاین نیست و باید اقدامات بیشتری انجام شود.


منبع: https://www.wired.com/story/online-harm-moderation/