یک مطالعه ریزش مو سوالات جدیدی در مورد سلول های پیری ایجاد می کند

منبع: https://www.wired.com/story/a-hair-loss-study-raises-new-questions-about-aging-cells/