15 بهترین لباس بازیافتی و بازیافتی (2023): شلوار لی، کفش ورزشی، تی شرت


ممکن است داشته باشید متوجه شدیم که کمی با یک بحران اقلیمی روبرو هستیم، اما با بحران ، نیز روبرو هستیم. ،‌ها اقیانوس‌های ما را آلوده می‌کنند، هم در خیابان‌های شهر و هم در خیابان‌های روستایی قرار می‌گیرند و به حیواناتی آسیب می‌رسانند که فقط سعی می‌کنند روز خود را بگذرانند. ما می تو،م استفاده از پ،تیک خودمان را کاهش دهیم، به خصوص پ،تیک های یکبار مصرف. اما خوشبختانه، برخی از شرکت‌ها متوجه شده‌اند که چگونه می‌توانند مقداری از آن ،‌ها – عمدتا بطری‌های پ،تیکی و لباس‌های قدیمی – را به لباس‌ها و لوازم جدید تبدیل کنند.

در اینجا، موارد دلخواه را که تاکنون امتحان کرده‌ایم فهرست می‌کنیم. حتماً سایر راهنماهای ما مانند بهترین کیسه های بازیافتی، بهترین محصولات روزمره ساخته شده از مواد بازیافتی یا بهترین محصولات قابل استفاده مجدد را بررسی کنید.

چگونه پ،تیک به نخ تبدیل می شود

ا،ر شرکت ها از پ،تیک پس از مصرف استفاده می کنند، به این م،ی که از پ،تیک استفاده شده و بازیافت شده است. قبل از مصرف به این م،ی است که قبل از اینکه ،ی آن را ب،د، از ضایعات در فرآیند تولید می آید.

بطری های پ،تیکی جمع آوری می شوند، خشک می شوند، ،د می شوند و تبدیل به گلوله های کوچک. سپس پ،تیک از آن عبور می کند یک دستگاه ا،ترودر، که می چرخد ​​و آن را مانند تافی می کشد تا به نخ تبدیل شود. این هنوز مقدار زیادی انرژی و منابع مصرف می کند، اما ، بسیار کمتری تولید می کند. همه به لباس نیاز دارند، بنابراین ممکن است دوام بیشتری داشته باشند.


منبع: https://www.wired.com/gallery/our-favorite-recycled-clothes-and-accessories/