20 بهترین پیشنهاد هفته Walmart Plus (2023): تلویزیون، نوار صوتی و دستگاه‌های Google

منبع: https://www.wired.com/story/best-walmart-plus-week-deals-2023-1/